Služby

Cementové strojové potery

Realizujeme strojové cementové potery. Je to Betón miešaný na mieste hustej konzistencie. Používame Štrk riečny frakcia 0-4mm, certifikovaný cement Ladce, plastyfikator a PP vlákna. Dokážeme zaliať cca 500m2 denne. Vieme Vám ponúknuť realizáciu aj s materiálom teda na kľúč alebo len samu prácu.

Strojové omietky - sadrové

Realizujeme strojové sadrové omietky. Používame len certifikované materiály. Najčastejšie používame materiál firmy Baumit Ratioglat alebo Dolina Nidy. Denne vieme zrealizovať cca 150m2. Vieme ponúknuť realizáciu na komplet s materiálom teda na kľúč alebo len samu prácu.

Vápenno-cementové omietky

Realizujeme strojové vápenno-cementové omietky. Používame len certifikovaný materiál od firmy Baumit mpi 25. Denne vieme zrealizovať cca 150m2. Vieme ponúknuť realizáciu na komplet s materiálom teda na kľúč alebo len samu prácu.

 

 

 

Liaty polystyrén Thermowhite

Realizujeme Liaty polystyrén Thermowhite. Ide o liaty polystyrén, ktorým vám zaizolujeme vašu podlahu namiesto klasického rozkladania polystyrénu. Výhodou je, že na celej podlahe nie je žiadny spoj čo znamená lepšie izolačné vlastnosti ako pri bežnom rozkladaní polystyrénu. Dokážeme zrealizovať 400m2 denne, záleží od hrúbky izolácie.


Liaty ekostyren-betón

Realizujeme Liaty ekostyren-betón. Ide o poter s pridaním ekostyrenu. Je to betón s polytyrenovymi guľôčkami. Je to odľahčený betón, ktorý je vhodný aj do stavieb kde je slabšia statika. Výhodou je, že má aj izolačné vlastnosti. Tvrdosť ekosyrenbetonu závisí od požiadavky klienta. Dokážeme zaliať cca 500m2 denne.

Cementové strojové potery

Strojové omietky - sádrove

Vápenno-cementové omietky

 Liaty polystyrén Thermowhite 

Liaty ekostyren-betón